samedi 22 avril 2017

L'homme est le macrocosme


Tandis que les philosophes disent que l'homme est le microcosme, les mystiques disent que l'homme est le macrocosme ; la raison en étant que le philosophe se limite à la forme phénoménale de l'homme, tandis que la connaissance mystique concerne la vérité essentielle de sa véritable nature.

O homme, en apparence tu es le microcosme, c'est pourquoi en réalité tu es le macrocosme. 
Apparemment la branche de l'arbre  est l'origine du fruit, mais, en réalité, la branche est venue à l'existence en vue du fruit.

S'il n'y avait eu un désir et un espoir pour le fruit, comment le jardinier aurait-il planté la racine de l'arbre? 

C'est pourquoi en réalité l'arbre est né du fruit,même si en apparence le fruit a été engendré par l'arbre.
C'est la raison pour laquelle Muhammed a dit : "Adam et les autres prophètes me suivent derrière mon étendard."

C'est pour cette raison que ce maître de toute connaissance a prononcé la parole allégorique:
"Nous sommes les premiers et les derniers"

Hz Mevlânâ 
Mathnawî
Tome 4, 521/ 526
Hâkimler; "İnsan küçük âlemdir." derler.
Allah hakîmler ise, "Insan büyük âlemdir"
Çünkü o hakîmlerin bilgileri, insanın dış görüşüne göredir. Bilgileri o kadardır. Allah hakîmlerinin bilgileri ise hakîkatte insanın küçük varlığına, insanın bâtınına, iç yüzüne göredir. Bu görüşün anlatıması.

* Ey insan, sen görünüşte maddî varlığına "küçük bir âlem" sin;
*Görünüşte bir ağacın dalı, meyvenin aslı, temelidir. Çünkü yemiş dalda bulunur, dalda olur.Fakat hakikatte , o dal, o meyve için var olmuştur.
*Meyve elde etmeğe meyli, bir ümidi olmasaydı, bahçıvan hiç ağaç diker mi idi?
*Öyle ise görünüşte meyve, ağaçtan meydana geliyor da, hakîkatte o ağaç meyve çekirdeğinden doğmuştur.
*Bu sebepledir ki, Peygamber Efendimiz; " Hz Âdemde bütün peygamberler de benim arkamda, benim sancağımın altındadır." diye buyurmuştur.
*O hüner sâhibi bu yüzdendir ki : " Biz sonra gelenler en ileri gidenleriz" diye buyurdu.

Hz Mevlânâ
Mesnevî-Şerif
Cilt 4, 521/ 525

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire